1. - 3. Februar 2018

Trondheim Sentrum

Arif på Rockheim Torleif Kvinnesland
festival

Kjøp billetter

Bli med på vinterens beste festivalopplevelse i Trondheim!

3-dagers Festivalpass

På en og samme billett får du tilgang til alle konsertene på Trondheim Calling 2018! Festivalpasset gjelder for torsdag, fredag og lørdag, og koster 795 kr + avg.

Festivalpass og dagspass kjøpes på www.ticketmaster.no, på telefon 22 82 81 97 (ikke bemannet i helger og helligdager).

Med dagspass til enten torsdag, fredag eller lørdag får du tilgang til alle konsertene på Trondheim Calling, for den dagen du har kjøpt dagspass for. Dagspass og festivalpass kjøpes på www.ticketmaster.no, på telefon 22 82 81 97 (ikke bemannet i helger og helligdager).

Det er ikke tillatt å overdra kjøpte billetter i kommersiell eller annen forretningsmessig øyemed. En overtredelse av denne bestemmelsen vil føre til annullering av billetten. Med en overdragelse i kommersiell eller annen forretningsmessig sammenheng fremheves spesielt - men er ikke begrenset til - følgende forhold:
1. Alt profesjonelt virksomhetssalg eller annen overdragelse av billetter, uansett pris.
2. Benyttelse av billetter som premie i konkurranser eller lignende uten at det på forhånd er gitt tillatelse fra både konsertarrangør og artist.
3. Overdragelse av billetter, hvor overdragelsen skjer som tilgift til andre ytelser, som f.eks. salg av reise, restaurantbesøk, hotellopphold og lignende, uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra såvel konsertarrangør som artist.
4. Det bemerkes spesielt, at det ifølge Svartebørslovener forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av konsertbilletter. (Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. (2007-06-29)