Trondheim Calling | Frivilligbetingelser

Frivilligbetingelser

Foto: Amanda Gerhardsen

Trondheim Calling forventer at folk er sitt ansvar bevisst og forholder seg til det frivillige arbeidet på festivalen på samme samvittighetsgrunnlag som hos andre arbeidsgivere. Når du har avtalt arbeid og jobbdager på Trondheim Calling, forplikter du deg til å gjøre ditt ytterste for å gi beskjed på et så tidlig tidspunkt som mulig hvis du ikke har mulighet til å stille til avtalte dager/tid.

Trondheim Calling er pliktet til å gi deg

 • For arbeidet du utfører, delegatpass til Trondheim Calling. Dette gir deg fri tilgang til konferanseprogrammet og alle konsertene under festivalen.
 • Beskjed om når og hvor du skal møte opp.
 • Nødvendig informasjon om arbeidet du skal utføre.
 • Informasjon om hvilken kontaktperson som er ansvarlig for området du skal jobbe med.
 • Mat og drikke de dagene du jobber, samt legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Ditt ansvar og dine rettigheter som frivillig

 • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe avtalte timer for å motta delegatpass.
 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved fravær skal du snarest gi beskjed til frivilligkoordinator eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område.
 • Som frivillig forventer Trondheim Calling at du bidrar så godt du kan, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Som frivillig skal du ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.
 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør.
 • Frivillig-tskjorten skal du kun ha på når du er på jobb. Du kan bruke t-skjorten så mye du vil før og etter festivalen.
 • Som frivillig representerer du festivalen under hele avviklingsperioden, ikke bare på de avtalte vaktene. Du er forpliktet til å melde fra til nærmeste vakt dersom du observerer avvik, eksempelvis mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle brann- eller personskader.
 • Vær klar over at du blir fakturert for prisen av et delegatpass (1990,-) hvis du henter ut akkreditering, men ikke jobber avtalt antall timer og ikke kan fremvise legeerklæring.
 • Den frivilliges akkreditering er personlig og skal ikke overdras til andre, frivillige kan bli fratatt sin akkreditering og bortvist fra området ved dette regelbrudd.
 • Frivillige skal sette seg inn i sin arbeidsinstruks og nødvendige sikkerhetsinstrukser, og ta kontakt med sin kontaktperson hvis de opplever at de ikke har fått nødvendig informasjon eller instrukser for å innhente dette.

NB! For å kunne være frivillig på Trondheim Calling må du være fylt 18 år før festivalstart.

Tilgjengelighet

Vi bruker informasjonskapsler og analyserer besøk. Les vår personvernserklæring.