Trondheim Calling | Den store trønderske musikkundersøkelsen

Den store trønderske musikkundersøkelsen

Bor du i Trøndelag og jobber fulltid eller deltid i musikkbransjen som musiker, komponist, tekniker, arrangør, manager, produsent, underleverandør eller i en annen rolle?

Hjelp oss med å kartlegge musikknæringen i Trøndelag og hvordan korona-situasjonen har påvirket den.

Formålet er å kartlegge hvordan Korona-situasjonen vil påvirke musikere, teknikere, arrangører og øvrig musikkbransjen i Trøndelag på lang sikt. Ditt svar vil bidra til å bygge en større verdikjedeforståelse av musikkbransjen i Trøndelag, og kartlegge hvilke langsiktige behov aktørene har for å komme seg gjennom krisen.

Vi håper du har mulighet til å svare på undersøkelsen innen 31. desember 2020. Ditt svar er kjempeviktig!

Siden undersøkelsen er distribuert gjennom flere kunst- og kulturorganisasjoner kan du ha mottatt undersøkelsen fra flere aktører. Selv om du har mottatt den flere ganger, skal du kun svare på undersøkelsen én gang. 

Det vil ta ca 10 minutter å fylle ut spørreundersøkelsen.

Jobber du med musikk i en institusjon som primært er finansiert av offentlig støtte, en kommunal enhet eller offentlig utdanningsinstitusjon skal du ikke svare på denne undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres av bransjefestivalen Trondheim Calling, med faglig bistand fra Nord Universitet. 

Tusen takk til Sparebank 1 SMN og Trondheim Kommune som støtter prosjektet.


Tilgjengelighet

Vi bruker informasjonskapsler og analyserer besøk. Les vår personvernserklæring.