Trondheim Calling | Konferanseslipp #3

Konferanseslipp #3

Forrige konferanseslipp inneholdt nyheten om at vi setter av nesten en hel dag til å diskutere hvordan du kan arrangere festivaler og events på en mer bærekraftig måte, der vi får høre fra blant annet Glastonbury og Way Out West.

I dag slipper vi 6 nye poster til Trondheim Calling Musikkonferanse!

Plateselskapets gjenfødelse

Presenteres i samarbeid med FONO

Plateselskapene har de siste årene blitt tvunget til å fornye seg. Hva er status i dag? Hva har fungert og hvor står plateselskapene i dagens musikkbransje?

De siste årene har det dukket opp stadig nye bedriftsmodeller og -sammensetninger innen platebransjen. Dette kommer etter at det, med streaming og et digitalisert marked, har etablert seg helt nye spilleregler i bransjen. Kartet må tegnes på nytt i takt med skiftende kulturelle og teknologiske trender.

I det rådende kaoset har vi plukket ut fire representanter fra plateselskap som representerer bredde i norsk platebransje: Mette fra Mother likes it, Anngunn fra Big Day, Marius fra Edda og Henrik fra Playground.

Kristian Kallevik fra Fysisk Format og FONO skal lede panelet og skal sammen med paneldeltakerne prøve å peile ut nye retninger og modeller for en platebransje i utvikling.

Han stiller blant annet disse spørsmålene:
Hva kjennetegner de tilpasningsdyktige plateselskapene og hvem blir slukt levende?
Finnes det en kjerne fra den "gamle skolen" med plateselskap som fremdeles har verdi?
Og hvilke nye hybrider og bastarder oppstår på plateselskapenes gjenfødestue?

GDPR: ett år etter

Presenteres i samarbeid med NKA

Hvordan ser den nye GDPR-virkeligheten ut? Hvordan vil de nye reglene bli håndhevet og hvor må vi definere vår egen «best practice»?

GDPR har fått mye oppmerksomhet den siste tiden etter det ble vedtatt og innført en ny personvernordning på EU-nivå i 2018.

Mange arrangører har fokus på GDPR-arbeidet med hovedfokus på bilde- og videobruk, oversikt i data og personopplysninger i form av salgsdata og nyhetsbrev. Særlig er dette en utfordring for de mindre arrangørene og aktørene som sitter med mindre ressurser. Mange opplever nok også at det er mange gråsoner og vurderinger som må tas underveis hvor usikkerheten rår.

På Trondheim Calling i fjor tok vi opp GDPR og  fokuserte på hvordan en kunne møte de nye kravene. I år stiller vi spørsmål om hva som faktisk er blitt den nye virkeligheten innen personvern.

Hege Stensland Sveen fra Virke skal i dette foredraget legge fokus på akkurat dette. Foredraget vil avsluttes med en konkret gjennomgang av GDPR-arbeidet til en festival.

Festivalforskning - Fornemmelser av festlige fellesskap

«... festivalfellesskapet oppstår også gjennom identifikasjon (at man gjenkjenner seg i selv i den andre) og ved fysisk nærvær (at fellesskapet oppleves konkret til hendelser bestemt av tid og sted). Veksten i den norske festivaløkonomien over mange år antyder et behov for slike kilder til fellesskap» uttalte Aksel Tjora i Adresseavisen august 2018. 

I boken «Hva er fellesskap» reflekterer Tjora over fenomenet fellesskap med utgangspunkt i begreper som samhold, integrasjon, interaksjon, identifikasjon, kommunikasjon, arbeid og fysisk nærvær. Gjennom disse sosiologiske begrepene vil han også fremlegge festivalens sosiale sammensetning.

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU, leder på Sosiologisk Poliklinikk og er en av landets fremste forskere på festivaler og fellesskap. Gjennom flere studier, mange publikasjoner og flere år som festivalgjenger har han et unikt perspektiv på festivalformatet som arena for musikkonsum.

I dette foredraget får vi en oppsummering av Tjoras forskning over de siste årene. Da særlig med et fokus på festivalen som et fellesskap og sosial arena.

«The Business»

Presenteres i samarbeid med Platearbeiderforeningen

Hva må låtskrivere, artister og produsenter tenke på utenfor øvingsrommet og studioet? Dette panelet skal ta for seg nettopp dette. Særlig med et fokus på rettigheter vil de ta for seg eksempler og bransjestandarder, for så å plukke dem fra hverandre og se på hvordan ting bedre kan løses.

Panelet består av:
Jan Espen Storo (TONO)
Morten Møller (GRAMO)
Kai Robøle (Waterfall, Musikkforleggerne)
Stine Helén Pettersen (Advokat i Bing Hodneland)
Mike Hartung (Propeller Music Division, Platearbeiderforeningen)

Speedmeeting: Demoartister og norsk bransje

I år tilbyr vi alle demoartister muligheten til å ha 1-til-1 møter med norsk musikkbransje. Er det et spesielt felt du gjerne skulle hatt ekspertråd på eller har du bare lyst til å bli kjent med menneskene som i kulissene jobber med noen av Norges største artister?

Du kan møte:
Eirik Søreide (Polar Artist)
Karen Norbakk (Mandelbaum Management)
Kristian Kallevik (Fysisk Format)
Lasse Kinden Endresen (Act)
Marius Lie (Edda Music)
Mia Hallesby (GILT)
Sarah Winona Sortland (Indianer)
Thomas Litangen (Pott og Panne)

FONO møteplass på Trondheim Calling

FONO er på Trondheim Calling og inviterer medlemmer, nysgjerrige, venner og samarbeidspartnere til en samling med sosialisering, nettverksbygging og ikke minst; god musikk på anlegget.

FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har som formål å fremme norsk musikkproduksjon og fonogrammet som kulturmedium.

Tilgjengelighet

Vi bruker informasjonskapsler og analyserer besøk. Les vår personvernserklæring.