Trondheim Calling | Personvernerklæring for deltakere i kartleggingen…

Personvernerklæring for deltakere i kartleggingen av musikknæringen i Trøndelag

1.     INTRODUKSJON

Trondheim Calling ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være bosted og alder, yrkesstatus og inntekt. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Trondheim Calling er behandlingsansvarlig for behandlingen som beskrives i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål knyttet til behandlingen, vennligst ta kontakt på: wenche@trondheimcalling.no.

 

2.     HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI HAR OM DEG

Vi tar ditt personvern på alvor og vil behandle dine personopplysninger på en sikker, konfidensiell og fortrolig måte. Behandlingen følger den norske personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (heretter «GDPR»).

For å kartlegge hvordan Korona-situasjonen vil påvirke musikknæringen i Trøndelag på lang sikt, vil vi behandle følgende opplysninger om deg:

E-post, Kommune, aldersgruppe, yrke, utdanning, ansettelsesforhold, inntektstap, evt økt inntekt, bruk av støtteordninger og tap av oppdragsmengde. I tillegg kan du velge å gi oss opplysninger hvilket kjønn du har.

 

3.     HVA BRUKER VI OPPLYSNINGENE TIL

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Kartlegge hvordan Korona-situasjonen vil påvirke musikere, teknikere og musikkbransjen i Trøndelag på lang sikt. Ditt svar vil bidra til å bygge en større verdikjedeforståelse av musikkbransjen i Trøndelag, og kartlegge hvilke langsiktige behov aktørene har for å komme seg gjennom krisen.

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger: Ditt samtykke.

 

4.     HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED

Vi deler personopplysninger med Questback og Nord Universitet, som hjelper oss med å bryte ned data. Vi har inngått databehandleravtale med våre leverandører som behandler personopplysninger for oss. 

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med vår leverandør og samarbeidspartner.

Dine personopplysninger overføres ikke til land utenfor EØS.

Opplysningene du gir til oss er anonyme.

Funnene fra spørreundersøkelsen vil bli offentliggjort i 2021, og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

 

5.     HVOR LENGE VI LAGRER PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer opplysninger om deg frem til all data er behandlet og forsket på, maks 90 dager.

 

6.     DINE RETTIGHETER

Du har rettigheter etter personopplysningsloven og GDPR, som sikrer at behandlingen av dine personopplysninger er sikker og rettferdig.

Du har rett til:

-      Innsyn i hvilke opplysninger om deg vi har lagret og behandler etter GDPR artikkel 15,

-      Retting av feilaktige opplysninger om deg etter GDPR artikkel 16,

-      Sletting av opplysningene når vi ikke lenger kan behandle dem etter GDPR artikkel 17,

-      Kreve at behandlingen begrenses etter artikkel 20,

-      Trekke tilbake samtykket som vår behandling baserer seg på, slik beskrevet i erklæringen,

-      Protestere mot behandling som bygger vår berettiget interesse etter GDPR artikkel 21,

-      Dataportabilitet, altså få dine opplysninger oversendt i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format, etter artikkel 20. Dette gjelder kun opplysninger som behandles automatisk, men gjelder ikke analytiske opplysninger om din bruk av tjenestene.

For å benytte deg av disse rettighetene, ta kontakt med oss på e-postadressen angitt i punkt 1. Vi vil kunne be om informasjon som bekrefter din identitet før vi kan oppfylle din anmodning om å benytte deg av en rettighet.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende rett. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

7.     KONTAKTINFORMASJON

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Trondheim Calling
999246184 

Kontaktperson: Wenche Sundt Bendixvold-Ryjord
Telefonnummer: 476 53 780
E-postadresse: wenche@trondheimcalling.no
Adresse: Pir 2, Inngang 13A, Kai 9 – 7010 Trondheim

Tilgjengelighet

Vi bruker informasjonskapsler og analyserer besøk. Les vår personvernserklæring.