1. - 3. Februar 2018

Trondheim Sentrum

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim Calling presenterer:

Regionalt kulturforum

Rockheim Sal

Regionalt kulturforum er en møteplass for alle som har ansvar for, og en rolle i utviklingen av kunst og kultur i regionen.

Regionalt kulturforum denne gangen er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim Calling.  

Kaffe og registrering fra kl. 09.30

10.00  
Velkommen ved Per Olav Skurdal Hopsø, leder for komite for Kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse

10. 15 – 11.30
Musikkutvikling, samarbeid og samhandling fra et kommunalt ståsted, v/ Ingvild Aas, Molde kulturskole

Orienteringer:

  • Starmus, vitenskap- og musikkfestival -  Stein Mortensholm, informasjonsansvarlig NTNU
  • Tråante, samejubileet 2017 – Ida Marie Brandsfjell, prosjektleder

  • Trondheim Calling v/Thomas Ryjord